E-tjänst för läroanstalter
Logga in

Inloggning

:
:
Bortglömt lösenord
Ansök om användarbehörighet

Med hjälp av tjänsten kan läroanstalterna kommunicera med FPA och göra anmälningar som gäller studielinjer.

Du kan sköta följande ärenden via tjänsten:

 • anmälan av uppgifter om studielinjer på webblanketten
 • underhåll av läroanstaltens kontaktuppgifter på webblanketten

FPAs rådgivningsservice: opas@kela.fi

 1. Logga in på tjänsten
  Man loggar in till tjänsten med läroanstaltens användarnamn och lösenord som man har fått tidigare. Den första bokstaven i användarnamnet ska vara en versal, t.ex. 'K'. En ny användare av e-tjänsten registrerar sig via länken Ansök om användarbehörighet för tjänsten. Observera att användarnamnet för tjänsten är gemensamt för alla verksamhetsställen som läroanstalten har.
 2. Kontrollera kontaktinformationen
  När du loggat in kan du kontrollera läroanstaltens kontaktinformation. Rätta förändrade eller felaktiga uppgifter.
 3. Sänd meddelande
  Via e-tjänsten kan du anmäla uppgifterna till FPA med webblanketten. Uppgifterna sänds krypterade via internet. Under Hjälp får du handledning medan du använder tjänsten.
 4. Logga ut
  Kom ihåg att logga ut från tjänsten efter att du använt den.
 
Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi TYVI-palvelu - TYVI-tjänst
Fpa
E-tjänst för läroanstalter
Logga in

Inloggning

:
:
Bortglömt lösenord
Ansök om användarbehörighet

Med hjälp av tjänsten kan läroanstalterna kommunicera med FPA och göra anmälningar som gäller studielinjer.

Du kan sköta följande ärenden via tjänsten:

 • anmälan av uppgifter om studielinjer på webblanketten
 • underhåll av läroanstaltens kontaktuppgifter på webblanketten

FPAs rådgivningsservice: opas@kela.fi

 1. Logga in på tjänsten
  Man loggar in till tjänsten med läroanstaltens användarnamn och lösenord som man har fått tidigare. Den första bokstaven i användarnamnet ska vara en versal, t.ex. 'K'. En ny användare av e-tjänsten registrerar sig via länken Ansök om användarbehörighet för tjänsten. Observera att användarnamnet för tjänsten är gemensamt för alla verksamhetsställen som läroanstalten har.
 2. Kontrollera kontaktinformationen
  När du loggat in kan du kontrollera läroanstaltens kontaktinformation. Rätta förändrade eller felaktiga uppgifter.
 3. Sänd meddelande
  Via e-tjänsten kan du anmäla uppgifterna till FPA med webblanketten. Uppgifterna sänds krypterade via internet. Under Hjälp får du handledning medan du använder tjänsten.
 4. Logga ut
  Kom ihåg att logga ut från tjänsten efter att du använt den.
Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi TYVI-palvelu - TYVI-tjänst